Styremedlemmer

eli@hortenpride.no

bent@hortenpride.no

ronny@hortenpride.no

93 08 10 74

Ide og utførelse

Horten Pride er en nykom festival i Horten kommune. 

 Horten Pride blir en faglig og sosial møteplass, åpen for alle medlemmer, støttespillere og venner av LHBTI-befolkningen i Horten og omegn. Festivalen holdes av organisasjonen Horten Pride som har til hensikt å samarbeide med miljøer som arbeider for LHBTI+-personers rettigheter og muligheter. 

Alt driftes på frivillig basis av organisasjonen Horten Pride.

Festivalen skal gi folkeopplysning og sette ulike temaer som berører LHBTI+-befolkningen på dagsorden,. Festivalen skal skape samlingsplasser for LHBTI+-personer, men også mellom LHBTI+-personer og den øvrige befolkningen.

 Horten Pride samler ulike aktører som arbeider med og for LHBTI+-personer.

 Tiltaket og arrangementet (med underarrangementer) skal bidra til å skape trygge rammer, utfordre samfunnsdebatten i Horten og sikre likestillings-, inkluderings-, og mangfolds arbeidet i kommunen.


Horten Pride støttes av Horten Kommune.

 

Spleis

Horten Pride Coming Out - tar den tid det tar.
Vil du hjelpe oss på vei, så er Spleis en mulighet.

Klikk på hjetet eller - https://www.spleis.no/project/166623